Autodesk Civil 3D od Arkance Systems - ikona produktu

Autodesk Civil 3D

Autodesk Civil 3D (predtým AutoCAD Civil 3D) je výkonná integrovaná aplikácia CAD/BIM na modelovanie a efektívnejšie projektovanie v nasledujúcich oblastiach: dopravné a líniové stavby, projekty obytných a obchodných zón, práca s krajinou, potrubia, kanály, skládky, rekultivácie, sanácie, ťažba nerastných surovín a ďalšie typy inžinierskych projektov.

Autodesk Civil 3D 2023 od Arkance Systems - obrázok produktu

Aktuálne akcie v e-shope

Pozrite si náš CAD e-shop, kde nájdete aktuálne ceny, ponuky a pravidelné zľavové akcie!

Aktuálna verzia – Civil 3D 2021 CZ (vrátane bonusových nástrojov CS+)

Čo je Autodesk Civil 3D?

AutoCAD Civil 3D je objektová aplikácia postavená na jadre programu AutoCAD (resp. Map 3D) – povrchy, priečne rezy, profily, popisky atď. sú dynamicky prepojené, takže zmeny sa automaticky premietajú a vy môžete rýchlejšie vyhodnocovať rôzne možnosti, lepšie sa rozhodovať a rýchlo vytvárať najaktuálnejšiu dokumentáciu.

Aplikácia ponúka rozsiahlu škálu funkcií na prácu s bodovými poliami, 3D modelom terénu, spracovanie vrstevníc, svahov, profilov, kubatúr, úpravy parciel, nivelizáciu, staničenie, analýzy sklonov, odvodnenie dažďových a splaškových vôd, 3D vizualizácie…

Obsahuje flexibilné dynamické prepojenie 3D objektov a údajov o návrhu, udržiava inteligentné vzťahy medzi objektmi – vďaka jedinému supermodelu sa každá zmena v návrhu dynamicky aktualizuje v celom projekte, čo výrazne zefektívňuje a spresňuje prácu.

Program obsahuje aj funkcie pre 3D návrh ciest, železníc a koridorov. Zahŕňa preddefinované priecestia, priečne sklony, klopenie zatáčok, vzostupnice, jazdné pruhy a ďalšie prvky podľa ČSN 73 6101 a 73 6110. Vzhľad objektov a popisiek sa ovláda pomocou ľahko upraviteľných štýlov.

Zabezpečená je dátová komunikácia s aplikáciami Autodesk 3ds Max (Civil View), InfraWorks, Revit (IFC) a Infrastructure Map Server. Civil 3D obsahuje aj vizuálny programovací nástroj Dynamo.

Civil 3D obsahuje nástroje na tímovú spoluprácu medzi projektantmi. Pre správu projektov vrátane súvisiacich “office” dokumentov možno použiť klient-server aplikáciu Autodesk Vault, ktorá sa dodáva s programom Civil 3D.

Zvýšenie produktivity až o 35 % prechodom na Civil 3D CS+

Civil 3D obsahuje aj ďalšie funkčné moduly:

  • Storm and Sanitary Analysis
  • Hydraflow Storm Sewers
  • Hydraflow Hydrograph
  • Hydraflow Express
Prezentácia možností aplikácie:

Rozšírenú verziu Autodesk Civil 3D CS+ si môžete zakúpiť iba od spoločnosti Arkance Systems. Náš bonus “CS+” obsahuje okrem iného sadu nástrojov Civil Tools, rozšírené šablóny pre slovenských a českých projektantov, vlastné podzostavy, školiace materiály a videá k programu Civil.

V programe Civil môžete pracovať s bodovými poliami v mnohých vstupných formátoch vrátane MDB a LandXML. Mapové a GIS údaje môžete načítať z viacerých zdrojov vrátane WMS a WFS (ponúkame aj import údajov z Katasteri nehnuteľností Slovenskej republiky – aplikácia VGI2DWG z vlastného vývoja Arkance Systems). Civil 3D pracuje so štandardným formátom DWG, takže údaje možno zdieľať s inými aplikáciami Autodesku. Civil 3D je tiež výkonná platforma na vytváranie nadstavbových aplikácií, ponúka široké rozhranie API (.NET, ARX).

Civil 3D

Civil 3D - DMT Civil 3D - koridor

Bonusové nástroje a informácie

Autodesk Civil 3D s bonusovými nástrojmi “CS+”: obsahuje rozšírenia Civil Tools (rozšírenie v oblúku, rozšírený import bodov, hypsometria povrchov, prevod textov na 3D body, práca so skupinami bodov, rozšírená klopenia), nadstavbové nástroje, knižnice značiek, dáta RÚIAN, šablóny pre slovenských a českých projektantov, šablóny projektov pre HTÚ, vodu, cesty, inžinierske siete, vlastné české podzostavy, knižnice, štýly, školiace materiály, implementačné dokumenty, Civil videá, plný prístup do CADfóra.cz a rozšírenú technickú podporu (Helpdesk).

Tieto bonusové nástroje sú k dispozícii na stiahnutie na serveri Helpdesk.

  • Školenia aplikácií Autodesk – Arkance Systems je autorizované školiace stredisko Autodesk – Autodesk Authorized Training Center, ATC
  • Možnosť výhodného prechodu na Autodesk Civil 3D CS+ z aplikácií AutoCAD LT, AutoCAD, Map alebo Land Desktop – kontaktujte Arkance Systems
  • AutoCAD Civil 3D je kompatibilný so silničnou aplikáciou RoadPAC

Cena

Informácie o cenách Civil 3D CS+ – kúpte v e-shope , alebo kontaktujte Arkance Systems pre cenovú ponuku – (študentské verzie aplikácie Civil ZADARMO)

Pre viac informácií kontaktujte nášho obchodného poradcu: info.sk@arkance-systems.com.

Mohli by vás zaujímať aj tieto produkty:

Autodesk 3ds Max

Svetovo najpoužívanejší program na 3D animáciu a vizualizáciu – vizuálne efekty, animácia postáv, tvorba počítačových hier, VR

    Objavte školenia spoločnosti Arkance Systems