Autodesk Vault Professional od Arkance Systems - ikona produktu

Autodesk Vault

Autodesk Vault je systém pre správu dát v pracovných skupinách (pôvodne “truEvault”) určený pre CAD aplikácie Inventor, AutoCAD a ďalšie strojárske a inžinierske produkty spoločnosti Autodesk.

Od verzie 2012 podporuje aj stavbárske aplikácie AutoCAD Architecture, Revit a Navisworks (alebo aj AutoCAD LT), od verzie 2013 aj AutoCAD LT, Inventor LT, ecscad, Alias a Simulation Moldflow.

Autodesk Vault Professional 2023 od Arkance Systems - obrázok produktu

Aktuálne akcie v e-shope

Pozrite si náš CAD e-shop, kde nájdete aktuálne ceny, ponuky a pravidelné zľavové akcie!

Čo je Autodesk Vault?

Autodesk Vault umožňuje rýchle a presné zdieľanie návrhových dát v rámci vášho konštrukčného alebo projektantského tímu. Autodesk Vault je praktický prístup k PDM. Jednoducho sa inštaluje, nasadzuje, používa a udržiava – zjednodušuje spoluprácu pri navrhovaní, skracuje cyklus konštruovania a zlepšuje kvalitu produktov.

Vault je plne integrovaný s programami Inventor, Inventor LT, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Civil 3D, AutoCAD Architecture, Revit a AutoCAD. K dispozícii sú verzie Vault Basic (zadarmo: súčasť sady Collection, Inventor Pro, Mechanical a One AutoCAD), Vault Workgroup a Vault Professional (predtým “Manufacturing”). Do verzie 2013 existoval aj Vault Collaboration (a Vault Collaboration AEC).

Najvyššia verzia, Vault Professional (predtým “Productstream“), je založená na technológii Autodesk Vault a je primárne určená na prístup k údajom úložiska Vault pre používateľov, ktorí nepoužívajú CAD aplikáciu (manažment, obchod, servis, výroba), vrátane prezerania a komentovania súborov DWF. Vault Professional automatizuje správu verzií výrobkov (release management), sleduje správu zmien a schvaľovanie (change order) a umožňuje prepojenie kusovníkov so systémami ERP. Nové verzie Vault Professional obsahujú funkcie na správu stavov, zmien a verzií dokumentov, generovanie čísel položiek, procesy pracovných tokov, prístup a prepojenie s inými systémami ERP.

Verzie Vault Workgroup a vyššie možno aktualizovať o modul Vault Office, ktorý umožňuje vyhľadávať, zobrazovať a upravovať kancelárske dokumenty z úložiska a z webového prehliadača – odkiaľkoľvek. Zahŕňa aj integráciu do prostredia MS Office.

Všetky verzie Autodesk Vault sú postavené na serverovej technológii Autodesk Data Management Server (ADMS).

Odstráňte bariéry medzi oddeleniami vo vašej spoločnosti:

Pre koho je aplikácia Vault určená?

Autodesk Vault Basic (server+klienti) je k dispozícii bezplatne ako súčasť sád Design Suite alebo Industry Collections (ako súčasť Subscription), plus aplikácií Inventor a One AutoCAD.

Vault R1 je súčasťou Inventoru R8, Vault R2 je určený pre držiteľov Subscription Inventoru R8, Vault R3 je súčasťou Inventoru R9 a programu AutoCAD Mechanical 2005, Vault 4 je súčasťou Inventoru 10 a programu AutoCAD Mechanical 2006, Vault 5 je súčasťou programov Inventor 11, Mechanical 2007, Civil3D 2007 a AutoCAD 2007, Vault 2008-2019, 2020, 2021, 2022 (Basic) je súčasťou programov Inventor 2008-2022, Mechanical 2008-2022, Civil 3D 2008-2022 a AutoCAD 2008-2022 so Subscription. Samostatný klient Vault je k dispozícii aj pre AutoCAD 2005/2006, 2007/2008/2009, 2010/2011/2012, 2013/2014/2015, 2016/2017/2018, 2019/2020/2021 a 2022.

Autodesk Vault vám umožní:
  • Jednoduchú inštaláciu a nastavenie, takže funkčnosť bezpečného úložiska môžete pridať bez toho, aby ste ovplyvnili termíny projektu.
  • Ochranu a zabezpečenie vašich súborov. Súbory sú chránené v úložisku Autodesk Vault so zabezpečeným prístupom a vydávaním / zaradzovaním projektových údajov v reálnom čase.
  • Správu všetkých vašich konštrukčných súborov bez ohľadu na typ súboru – CAD, text, binárne súbory, dokumenty Office, audio, video a iné typy dát.
  • Uchovať predchádzajúce verzie vašich návrhov. Všetky verzie súboru sa ukladajú s menom používateľa, poznámkami, vzťahmi medzi súbormi a dátumom pre rýchle vyhľadanie.
  • Spolupracovať pomocou publikovania v aplikácii Autodesk Streamline. Využite všetky výhody projektového manažmentu s publikáciou dát službou Autodesk Streamline.

Ako funguje Autodesk Vault a čo mi prinesie?

Jednoduchá inštalácia

Pomocou Autodesk Vault môžete rýchlo preniesť zostavy, súčasti a výkresy z Autodesk Inventoru do úložiska.

Autodesk Vault využíva funkcie na automatické zisťovanie informácií o vašich komponentoch a zostavách, takže okamžite získate výhody bezpečného ukladania, správy súborov a verzií a ďalšie výhody pre vaše minulé a aktuálne návrhy. Vault sa dá jednoducho nastaviť pre pracovné skupiny, siete peer-to-peer a samostatné pracovné stanice a možno ho nasadiť v sieťach akejkoľvek veľkosti.

Automaticky sa prispôsobí vášmu prostrediu, takže nemusíte tráviť čas konfiguráciou programu. Jednoduchá architektúra Autodesk Vault navyše nevyžaduje vyhradený server ani špeciálny hardvér. Vault je založený na serveri Microsoft SQL Server, takže je škálovateľný a robustný. Dodáva sa štandardne s verziou Express servera SQL Server (predtým MSDE).

Ochrana vašich súborov

Dáta sú chránené v zabezpečenom úložisku s funkciami zaevidovania a vydávania (check-in/check-out), rýchlym vyhľadávaním a ďalšími nástrojmi na správu údajov. Funkcia vydávania zlepšuje výkon systému v sieťovom prostredí. Keď členovia tímu pracujú na zostavách, komponentoch a výkresoch, všetky príslušné súbory CAD sa stiahnu na miestny disk a použijú sa v programe Autodesk Inventor. Úpravy návrhu sa vykonávajú s výkonom a diskovými operáciami lokálnej stanice bez zdržania pri sieťových prenosoch.

Autodesk Vault “uzamkne” vydané súbory, čím zabráni viacerým používateľom pracovať na tom istom súbore bez toho, aby zabránil ostatným používateľom v prezeraní alebo odkazovaní na predtým zahrnuté verzie súborov. Po skončení práce konštruktéra súbor jednoducho znovu priradíte. Zmeny sa automaticky zaznamenávajú do úložiska a všetky informácie o vlastnostiach sa automaticky aktualizujú, aby ich mohli využívať aj ostatní používatelia.

Predchádzajúce verzie sú zachované a v prípade potreby sú k dispozícii. Vďaka zabezpečenému úložisku si už používatelia navzájom neprepisujú svoju prácu a všetky dáta sú zachované. Používatelia sú upozornení, ak člen tímu pracuje na vybraných oblastiach projektu, čo zjednodušuje spoluprácu.

Správa všetkých súborov

Autodesk Vault sleduje vzťahy medzi súbormi v úložisku bez ohľadu na typ súboru – Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD, FEA, CAM a ďalšie. Rýchle správy “kde sa používa” vám pomôžu vyhodnotiť účinok konštrukčných rozhodnutí. Podrobné vyhľadávanie vám pomôže rýchlo nájsť komponenty zostavy, čím sa zjednoduší ich opätovné použitie a zabráni sa duplicitnej práci. Konštruktéri trávia menej času organizovaním a vyhľadávaním dát. Okrem toho program pomáha znižovať počet chýb tým, že zabezpečuje prístup k správnym dátam. Vault tiež zabezpečí aktualizáciu náhľadu DWF pri zmene/aktualizácii uloženého Inventor súboru.

Zachovanie predchádzajúcich revízií

Autodesk Vault spravuje verzie súborov, zachováva históriu návrhov. Pomocou prieskumníka Autodesk Vault Explorer môžete prechádzať staršie verzie, porovnávať zmeny a prezerať staršie návrhy. Máte prístup k úplnej histórii revízií.

Vďaka správe verzií môžete využívať koncepčné navrhovanie so scenármi “čo ak” a jednoducho prepínať medzi alternatívami návrhu. Okrem toho sa môžete pomocou Autodesk Vault vrátiť k predchádzajúcim verziám a opätovne ich aktivovať pre konštruovanie a výrobu.

Vyhľadávanie a metadáta dokumentov:

Správa dokumentov Office:

CS+ bonus a doplnkové aplikácie

Firma Arkance Systems je autorizovaným predajcom PDM aplikácie Autodesk Vault, rozšírený “Vault CS+” je možné zakúpiť len od spoločnosti Arkance Systems.

PDM systém Autodesk Vault Professional sa dodáva s bonusovými nástrojmi CS+: obsahuje rozšírenie Vault Tools (Project Creator, Orphaned files, Easy Changer, Vault Publisher), šablóny, školiace materiály, implementačné dokumenty, Vault videá, plný prístup na CADforum.cz a rozšírenú technickú podporu (Helpdesk).

Tieto bonusové nástroje sú k dispozícii na stiahnutie na serveri Helpdesk.

Okrem bonusových nástrojov ponúka spoločnosť Arkance Systems aj ďalšie doplnkové aplikácie pre PDM systém Vault – napríklad Vault Publisher, Vault Reporter, Vault Copy State & Date, Vault Notify, Vault Grabber alebo ERP Connector, EPLAN-Vault Connector.

Účty z podnikovej služby Active Directory môžete synchronizovať pomocou aplikácie VaultADSync.

Služba PDM Quick Start Package umožňuje rýchle nasadenie PDM.

Ďalšie informácie, ceny

Informácie o cenách, doplnkové aplikácie – pozri , alebo kontaktujte spoločnosť Arkance Systems a vyžiadajte si cenovú ponuku.

Pre viac informácií kontaktujte nášho obchodného poradcu: info.sk@arkance-systems.com.

Mohli by vás zaujímať aj tieto produkty:

Autodesk Civil 3D

Výkonná aplikácia CAD/BIM na modelovanie a navrhovanie dopravných a líniových stavieb, obytných a obchodných zón a iných inžinierskych...

Autodesk 3ds Max

Svetovo najpoužívanejší program na 3D animáciu a vizualizáciu – vizuálne efekty, animácia postáv, tvorba počítačových hier, VR

    Objavte školenia spoločnosti Arkance Systems