Autor webovej stránky

ARKANCE SYSTEMS CZ s.r.o., a Česká spoločnosť s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 2 000 550,- Kč, so sídlom Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika,  zapísaná v Obchodnom registry Krajského súdu v Ostrave pod číslom 26197081.

IČO: CZ26197081

Hlavný editor: Nicolas MAYEUR, ARKANCE SYSTEMS FRANCE

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s webovou stránkou, kontaktujte Nicolas MAYEUR, oddelenie marketingu/komunikácie. na nicolas.mayeur@arkance.net.