ARKANCE SYSTEMS Slovensko

Arkance Systems Bratislava
Krasovského 14
851 01 BRATISLAVA

Tel: +421 2 6381 3628
info.sk@arkance-systems.com

LinkedinYouTubeInstagram

Arkance Systems Žilina
Bratislavská 29
010 01 Žilina
Tel : 2 6381 3628

Arkance Systems Praha
Líbalova 2348/1
149 00 Praha 4

Arkance Systems Brno
Sochorova 3178/23
616 00 Brno

Arkance Systems Ostrava
Hornopolní 3322/34
702 00 Ostrava

Arkance Systems Č. Budějovice
Pražská tř. 2239/16
370 01 České Budějovice

Arkance Systems Pardubice
Rokycanova 2730
530 02 Pardubice

Arkance Systems Plzeň
Teslova 1202/3
301 00 Plzeň

+ Maďarsko, Poľsko, Francúzsko, Benelux, Fínsko, Litva

Kontaktujte nás

Ak nás chcete kontaktovať, môžete tiež vyplniť formulár. Vaše dáta budú podliehať našim pravidlám ochrany osobných údajov a nebudú poskytnuté tretím stranám. *Povinné údaje
    • Údaje zhromaždené prostredníctvom webovej stránky www.arkance-systems.sk (ďalej len „Webová stránka“) súurčené na spracovanie ARKANCE SYSTEMS SK, prevádzkovateľom údajov, za účelom spracovania vašej žiadosti o informácie a za účelom vás lepšie spoznať. Poskytnutie nformácie označenej hviezdičkou je nevyhnutné na správu vašich požiadaviek. V súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov máte: · právo na prístup a opravu, vymazanie a prenos vašich osobných údajov; · právo na obmedzenie a namietanie zo zákonných dôvodov voči spracovaniu vašich osobných údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť voči dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade porušenia platnej legislatívy o ochrane údajov.Tieto práva môžete uplatniť písomne na tejto e-mailovej adrese: dpo@monnoyeur.comVaše námietky môžu mať v praxi vplyv na vašu žiadosť o informácie.Pre viac informácií o spracovaní osobných údajov vás odkazujeme na naše Pravidlá ochrany osobných údajov