Arkance Systems SK s. r. o.

IČO: 53049438
DIČ: SK2121238086
Sídlo: Galvaniho 15/B, Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, číslo vložky: 152686/B​

YouTubeLinkedinInstagram

Pobočky spoločnosti:

Arkance Systems Bratislava
Galvaniho 15/B
821 04  Bratislava
Tel: +421 2 6381 3628
info.sk@arkance-systems.com

Arkance Systems Praha
Líbalova 2348/1
149 00  Praha 4

Arkance Systems Brno
Technická 2935/23 – H/A
616 00  Brno

Arkance Systems Ostrava
Hornopolní 3322/34
702 00  Ostrava

Arkance Systems Č. Budějovice
F. A. Gerstnera 52
370 01  České Budějovice

Arkance Systems Pardubice
Rokycanova 2730
530 02  Pardubice

Arkance Systems Plzeň
Teslova 1202/3
301 00  Plzeň

+ Austrália, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, India, Luxembursko, Maďarsko, Holandsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Turecko, USA, Spojené kráľovstvo

Kontaktujte nás

Ak nás chcete kontaktovať, môžete tiež vyplniť formulár. Vaše dáta budú podliehať našim pravidlám ochrany osobných údajov a nebudú poskytnuté tretím stranám. *Povinné údaje
    • Údaje zhromaždené prostredníctvom webovej stránky www.arkance-systems.sk (ďalej len „Webová stránka“) súurčené na spracovanie ARKANCE SYSTEMS SK, prevádzkovateľom údajov, za účelom spracovania vašej žiadosti o informácie a za účelom vás lepšie spoznať. Poskytnutie nformácie označenej hviezdičkou je nevyhnutné na správu vašich požiadaviek. V súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov máte: · právo na prístup a opravu, vymazanie a prenos vašich osobných údajov; · právo na obmedzenie a namietanie zo zákonných dôvodov voči spracovaniu vašich osobných údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť voči dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade porušenia platnej legislatívy o ochrane údajov.Tieto práva môžete uplatniť písomne na tejto e-mailovej adrese: dpo@monnoyeur.comVaše námietky môžu mať v praxi vplyv na vašu žiadosť o informácie.Pre viac informácií o spracovaní osobných údajov vás odkazujeme na naše Pravidlá ochrany osobných údajov