Ovládnite digitálne nástroje - programy, aplikácie, ich využitie v praxi ...

Školenie je kľúčovým krokom v procese digitálnej transformácie: naši odborníci vám pomôžu a poradia tak, aby ste softvér využívali efektívne a na maximum.

Aby sme vám uľahčili zavedenie CAD, BIM, GIS, PDM a multimedia aplikácií, ich upgradov či nadstavieb do rutinnej prevádzky a pomohli zvýšiť produktivitu vašej práce, ponúkame špecializované školenia a kurzy nášho školiaceho strediska (Autorizované školiace stredisko Autodesk – ATC – Authorized Training Center), vedenej poprednými odborníkmi firmy Arkance Systems. Úspešní absolventi CAD školenia získavajú celosvetovo platný certifikát firmy Autodesk.

Naše služby - Arkance Systems

Objavte naše ponuky integračných služieb softvérových riešení: podporu BIM, tvorbu CAM postprocesorov, vytvorenie BIM knižníc, prepojenie s ERP systémami, konzultačné služby a vývoj zákazkového softvéru.