Vytvoríme riešenie na mieru – presne pre vás.

Prečo názov Holixa?

Názov značky symbolizuje holistický (celostný, komplexný) prístup, ktorým sa snažíme riešiť aktuálnu situáciu spoločností v rôznych odvetviach. Vlastnosti, a teda funkčnosť systému (organizácie, podniku) nemožno určiť len na základe vlastností jeho častí. Naopak, celý systém ovplyvňuje podobu a fungovanie svojich častí.

„Celok je viac než súhrn jeho častí.“

Aristoteles

Nastala éra Priemyslu 4.0 a je potrebné splniť náročné požiadavky na digitalizáciu, softvér, zjednotenie a spoluprácu.

Aplikácie Holixa

Pod značkou Holixa vyvíja spoločnosť Arkance Systems inovatívne aplikácie pre strojárstvo, CAD/CAM, PDM/PLM, BIM, výrobu, stavebníctvo, architektúru a infraštruktúru. Tieto produkty sú použiteľné nielen na Slovensku a v Českej republike, ale boli vybrané na použitie a predaj v celoeurópskom merítku.

Zákazník je pre nás vždy na prvom mieste. Snažíme sa počúvať jeho problémy a priania. Vytvárame aplikácie, ktoré rozširujú a vylepšujú dostupné riešenia, čím zvyšujú ich výkon, používateľskú prívetivosť a efektivitu.

Užívateľský účet a licencie Holixa

Už máte svoj účet Holixa? Tu sa môžete prihlásiť do svojho účtu alebo sa zaregistrovať ako nový používateľ:

Produkty Holixa pre strojárstvo a výrobu

Aplikácie dopĺňajú a rozširujú funkcie softvérov Autodesk Inventor a Autodesk Vault, prepájajú softvér PDM a CAD s podnikovými informačnými systémami (ERP) a uľahčujú prácu s dátami.
Ďalšie aplikácie sa pripravujú.
Prehľad produktov

Produkty Holixa pre stavebníctvo a architektúru

Holixa T4R je nadstavbová aplikácia pre Autodesk Revit. Obsahuje viac ako šesťdesiat doplnkových nástrojov inšpirovaných požiadavkami našich zákazníkov.
Ďalšie aplikácie sa pripravujú.
Prehľad produktov