0
Tím špecialistov
0
rokov sme s vami
0
mil. Euro obrat

Celosvetová skupina ARKANCE

Francúzska skupina Groupe Monnoyeur bola založená v roku 1906 a poskytuje produkty a služby firmám v stavebníctve, strojárstve, výrobe a poľnohospodárstve.

V roku 2018 vznikla ARKANCE, dcérska spoločnosť Groupe Monnoyeur, s víziou stať sa hlavným partnerom firiem pre digitalizáciu stavebného a strojárskeho priemyslu. Dnes je ARKANCE globálnym lídrom v poskytovaní softvérov a služieb vďaka svojej stratégii Partner pre inteligentnejšie stavby a výrobu (Partner to build smarter).

Portfólio riešení spoločnosti ARKANCE zahŕňa sieť technologických partnerov svetovej úrovne a vlastné interné kapacity v oblasti vývoja softvéru, integrácie, školení a odborných služieb vrátane poradenstva v oblasti udržateľnosti a digitálnych technológií.

S ambíciou prinášať prvotriedne riešenia všetkým zákazníkom, nech sú kdekoľvek, a so stratégiou zameranou na lokálne dodávky a podporu pomáha spoločnosť ARKANCE svojim zákazníkom navrhovať a tvoriť, ako aj riešiť výzvy zajtrajška.

Misia spoločnosti ARKANCE:
Spolupracujeme na budovaní lepšieho sveta.

S viac ako 1 300 zamestnancami v 50 kanceláriách po celom svete a pokrytím približne 32 jazykov je spoločnosť ARKANCE najväčším svetovým poskytovateľom softvéru pre svoje cieľové odvetvia, s rozsiahlym zázemím skúseného tímu profesionálnych služieb, ktorý obsluhuje viac ako 40 000 zákazníkov po celom svete.

Predstavenie spoločnosti ARKANCE na Slovensku a v Česku

Už 32 rokov poskytujeme profesionálne riešenia a služby v oblasti CAD, GIS a PDM.

Arkance Systems SK s.r.o. (predtým CAD Studio SK s.r.o.) ako člen skupiny ARKANCE je najväčším stredoeurópskym partnerom spoločnosti Autodesk. Dodáva CAD/CAM/CAE, BIM, GIS/FM a PDM/PLM/MES riešenia pre strojárstvo, stavebníctvo a architektúru, mapovanie, líniové stavby, 3D vizualizáciu, správu dokumentov a správu majetku.

História spoločnosti v Českej republike siaha do roku 1991. Spoločnosť má najvyšší status platinového partnera Autodesku, je autorizovaným školiacim a konzultačným partnerom Autodesku, členom siete Autodesk Developer Network a podieľa sa na lokalizáciách produktov Autodesku do českého jazyka. Sme držiteľom certifikátu ISO 9001:2015. Arkance Systems CZ a SK je tiež členom profesijnej organizácie BIMaS (BIM asociácia Slovensko), CzBIM (Česká rada pre BIM) a IFMA (facility management).

Pôvodná spoločnosť CAD Studio je od júna 2023 súčasťou globálnej skupiny ARKANCE.

Čo znamená ARKANCE?

Názov sa skladá z dvoch častí:

 • Arkè (v gréčtine Αρχή) vyjadruje počiatok, princíp, pôvodnú silu, z ktorej všetko pochádza.
 • Advance (po anglicky) je pokrok, rozvoj.

História spoločnosti

 • Január 1991 – založenie CAD Studio s.r.o.
 • Od júla 2000 CAD Studio preberá aktivity spoločnosti Minisoft/EPE
 • Od októbra 2000 sa CAD Studio stáva členom holdingu AAC (Rocheby)
 • Na jeseň roku 2001 vzniká Dagis a.s. z CAD aktivít firiem GRALL a GES
 • Od októbra 2002 CAD Studio preberá aktivity spoločnosti i-Systems a názov firmy sa mení na Xanadu s.r.o.
 • V roku 2003 preberá Dagis CAD aktivity firmy INCAD
 • Od januára 2005 Xanadu preberá aktivity spoločnosti Dialóg MTS a názov firmy sa mení na AAC Solutions s.r.o.
 • Od decembra 2005 sa AAC Solutions osamostatňuje od skupiny Rocheby
 • V tom istom roku sa do Dagisu začleňuje CAD/CAM divízie firmy AutoCont
 • Od januára 2006 sa firma vracia k menu XANADU
 • Od apríla 2006 XANADU mení právnu formu na akciovú spoločnosť
 • V roku 2007 sa stáva AutoCont 100% vlastníkom firmy Dagis
 • Od novembra 2010 vzniká firma CAD Studio a.s. zlúčením CAD aktivít firiem XANADU a DAGIS – viď tlačová správa a časté otázky cz
 • Od februára 2011 pôsobí spoločnosť CAD Studio na Slovensku
 • Od júna 2018 CAD Studio preberá aktivity firmy A|W Graph
 • Od júna 2019 CAD Studio preberá aktivity firmy CAD CAM Systems a T-CIMCO
 • Od januára 2020 pôsobí spoločnosť CAD Studio v Maďarsku (Varinex-CAD Studio)
 • Od mája 2020 pôsobí spoločnosť CAD Studio na Slovensku ako samostatné s.r.o. – CAD Studio SK
 • V júni 2020 sa CAD Studio začleňuje do európskej skupiny ARKANCE
 • V apríli 2021 meni spoločnosť meno na Arkance Systems SK

Naši partneri

Jedným zo strategických cieľov firmy Arkance Systems je orientácia na špičkové technológie. Preto kladie dôraz na nadväzovanie partnerských vzťahov s významnými svetovými dodávateľmi hardwaru a softvéru (Autodesk, Microsoft). To isté platí aj pre aplikačné nadstavby, GIS, PLM a CAD/CAM software. Arkance Systems je aj členom profesijnej organizácie CzBIM (Czech BIM Council) a BIMaS.

Služby, školenia

Okrem komplexných dodávok pracovísk na kľúč poskytuje Arkance Systems záujemcom v oblasti IT, CAD a GIS podporu, ktorá v sebe zahŕňa poradenskú činnosť, konzultácie, inštalácie technického a programového vybavenia a širokú ponuku školení vo vlastnom, plne vybavenom školiacom stredisku (certifikácia Autodesk Training Center, ECDL) – či už sa jedná o rôzne zamerané školenia programov AutoCAD (začiatočníci, rozdielová školenia, 3D, programovanie), Inventor, Revit, Civil 3D, 3ds Max, Fusion 360 či ďalších aplikácií.

Vedenie firmy:

mail e-mailové adresy dle vzoru “Meno Priezvisko” “meno.priezvisko@arkance-systems.com”

ing. Jan BINTER (výkonný riaditeľ) – pošta: jan.binter@arkance-systems.com
ing. Radomír ŽVAK (obchodný riaditeľ) – pošta: radomir.zvak@arkance-systems.com

Bankovné spojenie

Banka SWIFT/BIC Mena Číslo účtu Kód banky IBAN
Slovenská sporiteľňa GIBASKBXXXX EUR 5169937133 0900 SK92 0900 0000 0051 6993 7133
(Názov účtu: Arkance Systems SK s.r.o. – Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., SK)

 

Zákaznický servis Arkance Systems SK pracuje 24 hodín denne, aj pomocou našich online služieb – elektronickej pošty: Internet – info.sk@arkance-systems.com, resp. e-Support HelpDesk systému na helpdesk.cadstudio.cz, e-mail adresy support.sk@arkance-systems.com, či prevádzkovaných WWW serverov: www.arkance-systems.sk, www.cadforum.cz, či VIP-Helpdesk Web helpdesk.cadstudio.cz pre zákazníkov Arkance Systems.