0
Tím špecialistov
0
rokov sme s vami
0
mil. Euro obrat

ARKANCE PREBERÁ FIRMU VINZERO, S CIEĽOM POSKYTNÚŤ BEZKONKURENČNÚ GLOBÁLNU PLATFORMU SLUŽIEB PRE STAVEBNÝ A STROJÁRSKY PRIEMYSEL

Tu sa dozviete viac o spoločnosti Arkance Systems SK.

Už 32 rokov poskytujeme profesionálne riešenia a služby v oblasti CAD, GIS a PDM.

Profil a orientácia

Od svojho vzniku sa firma Arkance Systems (pôvodne CAD Studio, založená 1991) orientuje na dodávky kompletných CAD/CAM, GIS/FM, BIM, PDM/PLM a ďalších podnikových riešení a súvisiace CAD služby. Pracovníci Arkance Systems používajú v každodennej praxi špičkové technické a programové vybavenie. To garantuje nielen kvalitu služieb, ale aj dokonalé zvládnutie tak širokej problematiky, akou oblasť CA-technológií bezpochyby je.

Potvrdením týchto kvalít je opakované ocenenie firmy titulmi Autodesk Platinum Partner, Autodesk Top Dealer 19994-2022, Autodesk Industry Accreditation AEC, Autodesk Industry Accreditation MCAD, Autodesk Industry Accreditation Multimedia, Autodesk Industry Accreditation GIS, Autodesk Training Center.

Firma Arkance Systems je aktívnym členom Autodesk Developer Network a vyvíja CAD a GIS aplikácie predávané po celom svete. Konzultačné služby firmy Arkance Systems sú ocenené štatútom Autodesk Consulting Channel Services Partner. Arkance Systems je členom organizácie “BIM asociácia Slovensko” (BIMaS).

Európska skupina Arkance Systems

V rámci spoločnosti ARKANCE (4 divízie: ARKANCE SYSTEMS, ARKANCE OPTIMUM, ALLTERRA a SITECH) sa ARKANCE SYSTEMS zameriava na poskytovanie kompletných softvérových riešení pre všetky fázy životného cyklu inžinierskych projektov. Po sérii akvizícií má ARKANCE SYSTEMS v súčasnosti 600 zamestnancov, vrátane viac ako 250 vývojárov aplikácií, ktorí podporujú 120 000 používateľov v rámci európskej siete v Belgicku, Českej republike, Fínsku, Francúzsku, Luxembursku, Maďarsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, na Slovensku, v Španielsku a Turecku.

Spoločnosť má v úmysle pokračovať v investíciách do strategického rozširovania svojej pôsobnosti. Odborníci ARKANCE SYSTEMS sú na čele všetkých tém súvisiacich s BIM, digitálnymi dvojčatami, Priemyslom 4.0 a ďalšími oblasťami internetu vecí (IoT). ARKANCE SYSTEMS je držiteľom titulu AUTODESK® PLATINUM RESELLER a TRIMBLE AUTHORIZED CHANNEL PARTNER vo všetkých krajinách, kde skupina pôsobí.

ARKANCE patrí do skupiny GROUPE MONNOYEUR so 6460 zamestnancami a obratom 2 miliardy EUR. Arkance Systems je súčasťou skupiny ARKANCE. Na Slovensku funguje ako spoločnosť Arkance Systems SK s.r.o.

História spoločnosti

 • Január 1991 – založenie CAD Studio s.r.o.
 • Od júla 2000 CAD Studio preberá aktivity spoločnosti Minisoft/EPE
 • Od októbra 2000 sa CAD Studio stáva členom holdingu AAC (Rocheby)
 • Na jeseň roku 2001 vzniká Dagis a.s. z CAD aktivít firiem GRALL a GES
 • Od októbra 2002 CAD Studio preberá aktivity spoločnosti i-Systems a názov firmy sa mení na Xanadu s.r.o.
 • V roku 2003 preberá Dagis CAD aktivity firmy INCAD
 • Od januára 2005 Xanadu preberá aktivity spoločnosti Dialóg MTS a názov firmy sa mení na AAC Solutions s.r.o.
 • Od decembra 2005 sa AAC Solutions osamostatňuje od skupiny Rocheby
 • V tom istom roku sa do Dagisu začleňuje CAD/CAM divízie firmy AutoCont
 • Od januára 2006 sa firma vracia k menu XANADU
 • Od apríla 2006 XANADU mení právnu formu na akciovú spoločnosť
 • V roku 2007 sa stáva AutoCont 100% vlastníkom firmy Dagis
 • Od novembra 2010 vzniká firma CAD Studio a.s. zlúčením CAD aktivít firiem XANADU a DAGIS – viď tlačová správa a časté otázky cz
 • Od februára 2011 pôsobí spoločnosť CAD Studio na Slovensku
 • Od júna 2018 CAD Studio preberá aktivity firmy A|W Graph
 • Od júna 2019 CAD Studio preberá aktivity firmy CAD CAM Systems a T-CIMCO
 • Od januára 2020 pôsobí spoločnosť CAD Studio v Maďarsku (Varinex-CAD Studio)
 • Od mája 2020 pôsobí spoločnosť CAD Studio na Slovensku ako samostatné s.r.o. – CAD Studio SK
 • V júni 2020 sa CAD Studio začleňuje do európskej skupiny ARKANCE
 • V apríli 2021 meni spoločnosť meno na Arkance Systems SK

Naši partneri

Jedným zo strategických cieľov firmy Arkance Systems je orientácia na špičkové technológie. Preto kladie dôraz na nadväzovanie partnerských vzťahov s významnými svetovými dodávateľmi hardwaru a softvéru (Autodesk, Microsoft). To isté platí aj pre aplikačné nadstavby, GIS, PLM a CAD/CAM software. Arkance Systems je aj členom profesijnej organizácie CzBIM (Czech BIM Council) a BIMaS.

Služby, školenia

Okrem komplexných dodávok pracovísk na kľúč poskytuje Arkance Systems záujemcom v oblasti IT, CAD a GIS podporu, ktorá v sebe zahŕňa poradenskú činnosť, konzultácie, inštalácie technického a programového vybavenia a širokú ponuku školení vo vlastnom, plne vybavenom školiacom stredisku (certifikácia Autodesk Training Center, ECDL) – či už sa jedná o rôzne zamerané školenia programov AutoCAD (začiatočníci, rozdielová školenia, 3D, programovanie), Inventor, Revit, Civil 3D, 3ds Max, Fusion 360 či ďalších aplikácií.

Vedenie firmy:

mail e-mailové adresy dle vzoru “Meno Priezvisko” “meno.priezvisko@arkance-systems.com”

ing. Jan BINTER (výkonný riaditeľ) – pošta: jan.binter@arkance-systems.com
ing. Radomír ŽVAK (obchodný riaditeľ) – pošta: radomir.zvak@arkance-systems.com

Bankovné spojenie

Banka SWIFT/BIC Mena Číslo účtu Kód banky IBAN
Slovenská sporiteľňa GIBASKBXXXX EUR 5169937133 0900 SK92 0900 0000 0051 6993 7133
(Názov účtu: Arkance Systems SK s.r.o. – Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., SK)

 

Zákaznický servis Arkance Systems SK pracuje 24 hodín denne, aj pomocou našich online služieb – elektronickej pošty: Internet – info.sk@arkance-systems.com, resp. e-Support HelpDesk systému na helpdesk.cadstudio.cz, e-mail adresy support.sk@arkance-systems.com, či prevádzkovaných WWW serverov: www.arkance-systems.sk, www.cadforum.cz, či VIP-Helpdesk Web helpdesk.cadstudio.cz pre zákazníkov Arkance Systems.