Pri práci s webovou stránkou https://www.arkance-systems.sk (ďalej len „Webová stránka“), sa môžu určité informácie týkajúce sa vášho prehliadania zaznamenať do súborov „cookie“ nainštalovaných na vašom zariadení (počítač, tablet, mobilný telefón alebo akékoľvek iné zariadenie optimalizované na internet).

Súbory cookie vydáva ARKANCE SYSTEMS CZ s.r.o s cieľom uľahčiť vašu navigáciu na tejto Webovej stránke, na účely merania publika a aby ste mohli komunikovať so sociálnymi sieťami na Webovej stránke (Facebook, Twitter atď.).

Tieto pravidlá vám umožňujú pochopiť, čo je súbor cookie, aká je jeho úloha a ako nakonfigurovať jeho činnosť.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania údajov uskutočňovaných spoločnosťou ARKANCE SYSTEMS CZ s.r.o vám poskytneme v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Čo je súbor cookie?

Súbor cookie je textový súbor, ktorý sa vďaka softvéru vášho prehliadača ukladá na vyhradenom mieste na pevnom disku vášho zariadenia, keď navštívite web alebo si pozriete reklamu. Obsahuje niekoľko údajov, ako  napríklad názov servera, ktorý ho uložil (server navštívenej stránky), identifikátor v podobe jedinečného čísla a pravdepodobne aj dátum vypršania platnosti súboru cookie.

Súbory cookie umožňujú vydavateľovi rozpoznať zariadenie používateľa, prostredníctvom ktorého je registrovaný, a zhromažďovať informácie týkajúce sa jeho navigácie na webových stránkach.

Aký typ súborov cookie sa vydáva na tejto Webovej stránke?

  • Súbory cookie“ nevyhnutné pre prevádzku webových stránok: umožňujú ukladanie informácií zadaných vo formulároch, spravujú a zabezpečujú prístup do vyhradených oblastí (registrácia alebo prístup k vášmu účtu, obsah nákupnéhoo koša.).
  • Funkčné súbory cookie: umožňujú prispôsobiť prezentáciu webovej stránky preferenciám zobrazenia vášho zariadenia (použitý jazyk, rozlíšenie displeja atď.), a tým prispôsobiť váš prístup na Webovú stránku.
  • Analytické súbory cookie (alebo „súbory cookie na meranie publika“): anonymne zhromažďujú údaje o premávke s cieľom zostaviť štatistiku a objemy premávky (počet návštev, prezeraných stránok atď.) a poznať použitie prvkov, ktoré tvoria tento web (časti a stránky, ktoré boli konzultované, atď.) umožňujú ARKANCE SYSTEMS CZ s.r.o. monitorovať a zlepšovať kvalitu služieb Táto Webová stránka využíva Google Analytics, službu analýzy webových stránok poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej len „Google“), ktorá nám umožňuje analyzovať použitie Webovej stránky jej používateľmi.
  • Súbory cookie sociálnych sietí: umožňujú vám komunikovať so sociálnymi modulmi na webových stránkach (Facebook, Twitter atď.).

Ako spravovať súbory cookie?

Kedykoľvek môžete upraviť parametre vkladania rôznych kategórií súborov cookie na Webovú stránke.

Poskytujeme vám jednoduchý nástroj, ktorý vám umožňuje nakonfigurovať ukladanie súborov cookie podľa ich kategórie:  súbory cookie sociálnych sietí, súbory cookie na meranie publika, reklamné súbory cookie atď..

Možnosti, ktoré vykonáte pomocou tohto nástroja, budú platné iba pri prehliadaní Webovej stránky.

Ak chcete použiť tento nástroj, kliknite sem.

Aby ste súbory cookie spravovali čo najviac s vašimi očakávaniami, môžete tiež nakonfigurovať svoj prehliadač, ktorý zohľadňuje účel súborov cookie. Nižšie nájdete podrobnejšie informácie o tom, ako tak urobiť v najbežnejšie používaných prehliadačoch:

Ako dlho sa súbory cookie ukladajú do vášho zariadenia?

Súbory cookie sa vo vašom zariadení ukladajú tak dlho, ako je potrebné na splnenie vyššie opísaných účelov. Najmä:

Ako uplatniť svoje práva?

V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany údajov máte v závislosti od situácie právo požadovať prístup, opravu, vymazanie a prenos svojich osobných údajov a požadovať obmedzenie alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ako aj kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Tieto práva môžete uplatniť písomne na tejto e-mailovej adrese: dpo@monnoyeur.com.

Máte tiež právo podať sťažnosť proti dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade porušenia platnej legislaívy v oblasti ochrany osobných údajov, najmä Nariadenia GDPR.

Ako môžeme meniť a aktualizovať tieto pravidlá?

ARKANCE SYSTEMS CZ s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť alebo doplniť pravidlá používania súborov cookie z dôvodu akýchkoľvek zmien alebo dodatkov príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany údajov.

Akákoľvek úprava pravidiel používania súborov cookie bude k dispozícii po zverejnení na Webovej stránke.