Vedľa širokej škály CAD služieb, outsourcingu a ďalších ponúka firma Arkance Systems ako najväčší obchodný a konzultačný partner Autodesku v SR a ČR aj rad špecializovaných služieb v oblasti CAD – konštrukcia, projekcia, mapovanie.

CAD služby

CAD služby ponúkané firmou Arkance Systems môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií:

Základné CAD služby

Firma Arkance Systems poskytuje už od roku 1991 vysokú úroveň CAD služieb a môže využívať svojich dlhoročných skúseností a širokého zázemia skúsených odborníkov v oblastiach CAD/CAM, GIS/FM a správy dokumentov.

 • Autorizované inštalácie produktov firmy Autodesk
 • Odborné konzultácie, technická pomoc
 • Služby helpdesk a hotline pre CAD zákazníkov
 • Vydávanie mesačného bulletinu CAD-NEWS
 • Web služby – predovšetkým na serveroch www.cadstudio.sk, www.cadforum.sk, www.hpdesignjet.cz, www.iproject.cz (aktuality zo sveta CAD, upozornenia na nové drivery, utility a service packy, bezplatné utility vyvinuté firmou Arkance Systems, web diskusné fórum, online kurzy, katalóg 2D/3D CAD blokov, web priestor pre hosťovanie projektov, atď)

Rozšírená technická podpora

Rad firemných zákazníkov firmy Arkance Systems aj zákazníkov iných firiem využíva našich rozšírených služieb technickej podpory, pretože im prinášajú kvalitu a produktivitu.

 • Služby Helpdesk servera (VIP tipy, archívy, príručky, implementačné dokumenty, pokyny, CAD aplikácie)
 • CAD SupportPack – rozšírená podpora produktov Autodesk, hot-line KÚPIŤ
 • Online databáza kde nájdete viac ako 5.000 tipov a trikov pre CAD aplikácie Autodesk, tiež online príručky a videosúbory
 • Support zmluvy (SLA) o technickej pomoci s pravidelnými návštevami pre údržbu a profylaxiu Vašich CAD pracovísk. Ak patríte k zákazníkom, ktorí potrebujú mať istotu, že ich projekčné pracoviská budú dlhodobo funkčné, a prípadný, hoci krátkodobý, výpadok by mohol spôsobiť problémy a ekonomické škody, potom pre vás ponúkame možnosť uzatvorenia zmluvy o poskytovaní technickej pomoci. Táto zmluva garantuje pravidelné návštevy našich technikov zamerané na riešenie bežných prevádzkových problémov, aj ich rýchle zásahy v prípade havárií. Súčasťou je aj e-mailová a telefonická podpora, prístup do znalostnej databázy, prístup na VIP Helpdesk server a iné nadštandardné služby. Rozsah zmluvy je veľmi variabilný a možno ho modifikovať tak, aby vyhovel Vašim konkrétnym požiadavkám.
 • Jednorazová technická podpora – potrebujete okamžite vyriešiť problém s chybnou funkčnosťou alebo dokonca nefunkčnosťou Vášho CAD systému? Potom si môžete objednať jednorazovú technickú podporu našich certifikovaných technikov. Ak bude možné problém vyriešiť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, naši pracovníci Vám poradia správne riešenie. Ak nebude možné problém vyriešiť na diaľku, náš odborník sa dostaví k Vám a na mieste problém odstráni alebo zistí všetky informácie potrebné pre následné odstránenie problému.

CAD školenie

Firma Arkance Systems má štatút Autorizované školiace stredisko Autodesku (ATC) a poskytuje školenia pre väčšinu CAD a GIS produktov Autodesku, s medzinárodne platným certifikátom pre účastníkov. Disponujeme tímom kvalifikovaných certifikovaných lektorov s mnohoročnou praxou v používaní CAD systémov. Ponúkame nielen štandardizované kurzy na všetky produkty Autodesku, a to ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých, ale ponúkame aj rozdielové a doplnkové školenia a cielené kurzy, ktoré sú vysoko efektívne, najmä v spojení so znalostným auditom.

 • ATC kurzy – prehľad oficiálnych kurzov – pozri školenia cz
 • Rozdielové školenia, školenia programovania a ďalšie špeciálne kurzy
 • Cielené školenia prispôsobené aplikáciám u konkrétneho zákazníka
 • Certifikačný test a certifikát medzinárodnej platnosti – chcete mať istotu, že Vaše čerstvo získané skúsenosti v práci s CAD systémami budú akceptované aj v iných firmách alebo v zahraničí? Potom si môžete k štandardnému školeniu objednať certifikačný test a po jeho úspešnom absolvovaní Vám vystavíme medzinárodný certifikát.

CAD asistencia

Naši odborníci Vám môžu pomôcť s doplnkovými prácami k Vašim projektom a konštrukčným zákazkám.

 • Veľkoformátová tlač – potrebujete tlačiť výkresy, postery, grafiku alebo vizualizácie na veľké formáty a zatiaľ nevlastníte zariadenia pre veľkoformátové výtlačky? Potom môžete využiť našu službu veľkoformátovej tlače. Naše zariadenie môže tlačiť čiernobielo alebo farebne na formáty až 105 x 36000 cm (A0 +), s rozlíšením 1200dpi. Dáta je možné zaslať na CD alebo elektronickou poštou, pričom akceptujeme dátové formáty DWG, DXF, PLT (HPGL-2), DWF, PDF, TIFF, JPEG alebo PS Level 3. Tlačové médiá možno vybrať zo širokej palety – od obyčajného papiera, cez rôzne typy polokartónov s povrchovou úpravou až po špeciálne médiá typu polyesterových fólií, samolepiacich fólií, tkanín apod.
 • Vizualizácia a rendering 3D modelov
 • Dizajnérske a architektonické animácie na zákazku (DVD, web, MPEG …)
 • Skenovanie a automatická vektorizácia (do formátu A0)
 • 3D skenovanie – skenovanie 3D objektov do formátu VRML/3DS/MAX/DXF, max. rozmer telesa: výška = 25cm/priemer = 18cm, presnosť skenovania 0.5° (voliteľné následné spracovanie modelu – začistenie, vizualizácie, animácie, Web)
 • Prevody 3D dát medzi rôznymi strojárskymi systémami

Engineering

Pomôžeme Vám rýchlejšie dokončiť konštrukčné práce. Ak riešite problémy s nedostatkom konštruktérov či projektantov, môžete využiť služby firmy Arkance Systems v oblasti inžinieringu a projekčných prác a vyriešiť tak Vaše dočasné problémy s ľudskými zdrojmi.

 • Engineering a projekčné práce, spracovanie 2D výkresov, 3D modelovanie
 • Vektorizácia – ručné prekresľovanie a čistenie výkresov
 • Publikovanie CAD dokumentácie – spracovanie pre tlač a elektronické publikovanie 2D a 3D dát (web, CD …)

Analýza

Hodláte sa vybaviť modernými technológiami pre podporu projektovania a nedokážete sa zorientovať na súčasnom trhu CAD? Viete aké programové vybavenie bude pre Váš typ práce najvhodnejší, aký bude najefektívnejší a u ktorého sa Vám najrýchlejšie vrátia vložené investície? Potrebujete spolupracovať s ďalšími firmami a neviete či budú Vaše dáta kompatibilné? Viete, aké parametre musia mať Vaše pracovné stanice, aby na nich bez problémov fungovali moderné CAD programy? Ak na niektorú z vyššie uvedených otázok odpoviete nie, potom práve Vám je určená naša služba: analýza CAD riešení. Firma Arkance Systems má viac ako dvadsaťročnú skúsenosť s predajom a implementáciou CAD technológií. Táto skúsenosť je zárukou, že nami navrhnuté riešenie bude pre Vás optimálne.

 • Analýza nasadenia CAD riešení v danej spoločnosti
 • Odporúčanie najvhodnejšieho riešenia a postupu implementácie

Implementácie

Správna implementácia CAD systému zvýši produktivitu. Zavedenie daného CAD riešenia v konštrukčnej alebo projekčnej kancelárii v žiadnom prípade nekončí inštaláciou programu z CD.

 • Implementácia CAD systémov – analýza, inštalácia, konfigurácia a zaškolenie práce s modernými 3D CAD systémami. Inštalácia dnes dodávaných CAD programov nie je zložitá. Vo väčšine prípadov stačí spustiť inštalačný program, ktorý Vás spoľahlivo prevedie celou inštaláciou. Avšak implementácia CAD systému je niečo iné. Naši odborníci Vám nielen nainštalujú daný program, ale aj zoptimalizujú Váš systém, vykonajú inštaláciu opravných a doplnkových balíčkov, nastaví užívateľské prostredie a vykonajú prispôsobenie CAD programov Vašim podnikovým normám.
 • Implementácia metodiky práce v CAD – ste presvedčení, že používate CAD systém efektívne a že využívate všetky jeho pokročilé funkcie? Rad užívateľov investuje nemalé čiastky do vysoko sofistikovaných systémov a napriek tomu využívajú len ich základné funkcie. Naši konzultanti sú pripravení vykonať analýzu Vášho štýlu práce a vypracovať Vám a implementovať takúto metodiku práce v CAD systémoch, aby práca projektantov a konštruktérov bola maximálne efektívna.
 • Implementácia PLM systémov a systémov pre správu dokumentov. Stretli ste sa niekedy pri Vašej práci s týmito alebo podobnými problémami: Prečo ten dokument nemôžem nájsť, veď tu niekde bol? Prepáčte, nevedel som, že sa zmenili podklady. Prepáčte, nevedel som, že táto verzia nie je schválená. Kto mi prepísal moje dáta? Pravdepodobne áno. Týmto problémom sa dá efektívne predísť implementáciou systému správy dokumentov. Nasadenie takýchto systémov významne redukuje chybovosť pri príprave projektovej dokumentácie. Spoločnosť Arkance Systems ponúka tieto systémy na rôznych úrovniach. Od relatívne jednoduchých, ktoré sú licencované v rámci CAD produktov Autodesku (Autodesk Vault), cez systémy umožňujúce prepojenie s ďalšími vnútropodnikovými agendami (iPROJECT), až po sofistikované systémy riešiace komplexné požiadavky projekčnej kancelárie na správu a obeh dokumentov (Autodesk Vault Professional).

Audit

Využívate Vaše CAD aplikácie skutočne efektívne? Preverte znalosti Vašich CAD operátorov. Nechajte si skontrolovať efektívne využívanie CAD licencií vo Vašej firme.

 • Znalostný audit CAD užívateľov – sú vedomosti na zodpovedajúcej úrovni? Poznáte úroveň CAD vedomostí a zručností Vašich zamestnancov? Dokážete povedať ktorí z nich by potrebovali aké školenia? Zistenie týchto informácií ponúkame formou tzv vedomostného auditu. Jedná sa kombináciu testov a drobných praktických úloh, na základe ktorých dokážeme navrhnúť pre vybrané skupiny pracovníkov cielené doškoľovacie kurzy. Ich prevedenie potom vyrovná a celkovo zvýši úroveň CAD zručností vo Vašej firme a prispeje k zvýšeniu efektivity práce pri minimalizácii potrebného času a vynaložených prostriedkov.
 • Audit softvérových licencií – používate správne a efektívne licenčné modely? Obávate sa či prípadná kontrola BSA neodhalí i neúmyselné porušenie licenčných podmienok? Vykonáme audit Vami využívaných licencií, vystavíme certifikát zhody s licenčnými podmienkami, diskrétne vyriešime prípadné nedostatky. Pomôžeme Vám zaviesť firemnú metodiku osobnej zodpovednosti za používané softwarové licencie.

Web hosting projektov

Pracujete na rozsiahlejšom projekte a chcete ľahko, rýchlo a bezpečne zdieľať aktuálne dokumenty a výkresy s externým tímom? Chcete zaujímavým spôsobom prezentovať Váš projekt na internete? Využite našich web služieb a technológií pre prácu s CAD a GIS dátami v internete.

 • Publikovanie CAD dát – vytvorenie web prezentácie s využitým živých, interaktívnych 2D a 3D CAD alebo GIS dát, s napojením na negrafické informácie

Zakázkové úpravy

So správne navrhnutým a implementovaným systémom vnútropodnikových noriem a šablón vzrastie produktivita Vašich konštruktérov a projektantov. Využite naše skúsenosti so stovkami implementácií a nechajte si spracovať firemné štandardy a knižnice – zefektívnite výmenu dát a spoluprácu vnútri konštrukčných tímov.

 • Vnútrofiremné normy – analýza stavu, šablóny, rohové pečiatky, spôsob pomenovania súborov, štýly popisov, kusovníky, sprievodná dokumentácia. Moderné CAD systémy podporujú prácu s tzv. štandardmi. Definícia a hlavne implementácia vnútrofiremných CAD štandardov nie je triviálna, ale zavedenie CAD štandardov sa stáva nevyhnutnou podmienkou efektivity práce v rámci projekčných tímov s ohľadom na jednoduchú a bezstratovú prenosnosť dát medzi CAD pracoviskami. Naši konzultanti majú so zavádzaním CAD štandardov mnohoročné skúsenosti a sú schopní ich efektívne definovať aj implementovať tak, aby výkresová dokumentácia zodpovedala podnikovým i obchodným normám.
 • Prepojenie CAD/ERP – prepojenie CAD dát na Váš firemný ERP systém či ďalšie celofiremné agendy

Zakázkový vývoj softvéru

Firma Arkance Systems je autorizovaným vývojárom Autodesku (ADN) a má dlhoročné skúsenosti s vývojom .NET, ARX, VBA a LISP nadstavieb. Riešite vo Vašom CAD systéme opakovane úlohy, ktoré nemožno automatizovať bežnými nástrojmi obsiahnutými v CAD programe, a napriek tomu sú algoritmizovateľné? Naši konzultanti sú pripravení vykonať analýzu týchto úloh a pracovných postupov a navrhnúť a naprogramovať Vám na mieru takýto doplnok alebo nadstavbu, ktoré by tieto činnosti zautomatizovali a tým výrazne zvýšili Vašej efektivitu práce. Na mieru vytvorenou CAD nadstavbou môžete tiež iným projektantom uľahčiť navrhovanie projektov využívajúcich Vaše výrobky. Naše CAD aplikácie používajú stovky firiem už v 50 krajinách na celom svete.

 • Vývoj CAD nadstavieb, aplikácií a utilít na zákazku (pozri Referencie cz)
 • Vlastné CAD nadstavby AutoCADu (LISP, ADS, ARX, .NET), Inventoru a GIS aplikácie – prehľad a bližšie informácie cz
 • Lokalizácia (pozri tiež naše lokalizácie cz AutoCADu, Inventoru, Mech.Desktopu, AutoCADu LT, Revitu, Worldu, Actrixu, 3D Studia, VIZ)
 • Elektronické Katalógy výrobkov a databázové aplikácie
 • Internetové Web aplikácie využívajúce CAD a GIS dáta

Ceny

 • Ceny CAD služieb – viď KÚPIŤ
Objavte školenia spoločnosti Arkance Systems